ประกาศการรับบทความฉบับปี27ฉบับที่2กรกฏาคม-ธันวาคม 2560

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพขอแจ้งว่า "วารสารฯฉบับปี27ฉบับที่2 เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับดังกล่าว" ตั้งแต่บัดนี จนถึง31ตุลาคมคม 2560  

หากผู้เขียนประสงค์จะส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพฉบับดังกล่าว ขอให้สมัครและส่งบทความทางระบบ Online Journal นี้ด้วย หากสงสัยประการใด สามารถติดต่อบรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการได้ตามอีเมล์ได้ที่ dk_pyu@hotmail.com และ w_mala@hotmail.com