วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมทั้งผลงานจากนักวิชาการและผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ

Announcements

 

ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์

 

สนใจส่งบทความ (Download แบบเสนอบทความ) Email มาที่ pyugjeditor@payap.ac.th, pyugjeditor@gmail.com หรือ 0-5324-1255, 0-5385-1478-56 ต่อ 7232

 

 
Posted: 2018-09-13 More...
 
More Announcements...

Vol 1, No 1: มกราคม - มิถุนายน 2560 (January - June 2017)


Cover Page